fb

didaktické pomůcky

Pišlické didaktické pomůcky jsou autorské hry (hračky), pomáhající dětem školního věku s učením. Písmenková tabulka je skvělá pro rozvoj hlásek, fonémů, tvarů písmen. Počítadlo jsme vyvinuli jako autorizovanou pomůcku pro všechny matematické operace na I. stupni ZŠ. Všechny tyto věci se chovají k dětem nenásilně, nabízí tvořivou sadu radostných aktivit, pomáhají s orientací v dané oblasti, rozvíjí samostatnost a motivaci.

dřevěné hračky balanční kameny

Pišlické balanční kameny světlé

pišlické počítadlo

PIŠLICKÉ POČÍTADLO

PIŠKOINY

dřevěná abeceda

PIŠLICKÁ PÍSMENKOVÁ TABULKA

PIŠLICKÉ OBTAHOVÁNKY

balanční kameny tmavé

Pišlické balanční kameny tmavé