PIŠLICKÉ OBTAHOVÁNKY

800 s DPH

Dřevěné pišlické obtahovánky pro každého školáčka. Příjemně se bavte, děti! Tužku vám povede drážka, budete obtahovat písmena, opravdově psát… A číst! Nemůžete udělat chybu. 🙂

Popis

Pišlické obtahovánky je didaktická pomůcka pro procvičování psaní a čtení. Jedná se o sadu 12ti dřevěných pásků (destiček), ve kterých jsou po obou stranách vyryta písmena, nebo slova. Slouží k obtahování tužkou, k upevňování tvarů písmen a jejich spojování do slov. Písmena jsou provedena v neutrálním fontu, aby respektoval elementární a univerzální tvar. Obtahuje se nesčetněkrát tužkou, variantně lze použít na hry “zavři oči a hmatem poznej písmeno” nebo šrafování tužkou přes měkký papír. Všechny tyto relaxační aktivity nevytvářejí na dítě žádný tlak, požadavek, výsledek nelze posuzovat jako dobrý, nebo špatný. Prostě si příjemným způsobem ujasňuje tvary písmen. Typické pro Montessori výuku. Osvědčuje se výborně v předškolním věku, skvělé pro děti, které se učí číst a psát v mladším školním věku, nebo v této oblasti překonávají nějaké potíže.

Obtahovánky jsou vyrobeny z masivního jilmového dřeva, vybroušené do hladka, neošetřené.

Baleno v lepenkové krabičce.