fb

KVALITA

post-img

je největším nepřítelem globalizace jakéhokoliv druhu. Kvalita úspěšně brání devalvaci hodnot. Kvalita osvobozuje od závislostí. Umožňuje radovat se ze života soukromého, dává odvahu k životu veřejnému. Kvalita znamená pokojně růst, je to návrat k soustředění, k prostoru, který dává vznikout novým věcem. KVANTITA prostor vytlačuje, KVALITA jej doplňuje. Smysl pro kvalitu je možná to, co nás definuje a co zásadně ztrácíme, když se v této složité době ptáme: kdo jsme?

(s volným použitím myšlenek Dietricha Bonhoeffera: Na cestě k svobodě