iva-svobodova

Ivana Svobodová

malba, socha, keramika
HTTP://INTERAKTIVNIPOHADKY.WEBNODE.CZ
vytvořila pišlické hodiny, vyrábí pro ně keramické prvky
vyučuje výtvarku na ZUŠ
má manžela, syna, dceru, žije v Jeseníku